A mozaikszók, az összetett szavak helyesírása

Még mielőtt belevágnánk: hogy helyes, mozaikszók vagy mozaikszavak?

A szó szavunk többes száma helyesen szavak. Ha szóösszetételben (azaz összetett szóban) szerepel, akkor viszont egyre inkább az a gyakorlat, hogy a szótő nem változik, csak egyszerűen kapcsolódik hozzá egy -k, a többes szám jele. Így: névszók, mozaikszók, ikerszók stb. A legtöbb nyelvtankönyvben is így találod. Több esetben a szavak alak is elfogadott pl. mozaikszavak, kötőszavak, de néhány szónál csak a másik változatot használjuk pl. viszonyszók, névszók. Ez mindig helyes összetett szavak esetében.

mozaikszókMost, hogy ezt tisztáztuk, jöhet a tétel:

 • a mozaikszóknak két fajtája van: 1. betűszók  (MSZP-típus) – a többszavas nevek kezdőbetűiből alakulnak ki; 2. szóösszevonások (Fidesz-típus) – kisebb-nagyobb szórészletekből keletkeznek
 • nem csak tulajdonnévi mozaikszók vannak, vannak köznéviek is: helyi érdekeltségű vasút – hév; televízió – tévé; magánszektor – maszek; általános forgalmi adó – áfa
 • az utóbbiaknál fontos, hogy kisbetűvel kell írni őket, hiszen köznevek a betűszókhoz kötőjellel (pl. ELTÉ-n)
 • a betűszókhoz közvetlenül kapcsoljuk (pl. Matávnál)
 • sok mozaikszónak van pluszjelentése (pl. fides = hűség, a DADA-program – dohányzás, alkohol, drog, AIDS – neve utal a küldetésére: a cél a fiatalok védelme, nevelése; Petőfi Csarnok – Pecsa – célja: figyelemfelkeltés)

Az összetett szavak helyesírásának néhány fontosabb szabálya:

 • két szót általában akkor írunk egybe, ha más a jelentésük külön- és egybeírva pl. angol tanár, angoltanár, hat ökör, hatökör, kis ujj, kisujj
 • egybeírjuk a szavakat akkor is, ha jelöletlen közöttük a kapcsolat pl. kéményseprő (nincs jelölve a tárgyeset: kéményt seprő)
 • a foglalkozást, kort, minőséget, csoportot jelző jelzőt különírjuk pl. orvos barátom, gyermek szereplő, ajándék lemez
 • a jelentéstömörítő (más szóval jelentéssűrítő) szóösszetételek mindig egybeírandók pl. patkányméreg, csigalépcső
 • az anyagneves szerkezeteket egybeírjuk, kivéve, ha az egyik szó összetett pl. papírhajó, aranyóra de: papír zsebkendő, fehérarany óra
 • ha egy összetett szó több, mint 6 szótagból és több, mint 2 szóból áll, kötőjellel írjuk pl. időjárás-jelentés
 • a szóismétléseket kötőjellel írjuk, de a tőismétléseket nem pl. néha-néha, de: szebbnél szebb, napról napra
 • az ikerszókat a végükön toldalékoljuk pl. mendemondát, cicamicám, icipicik, de ha mindkét tagjukon toldalékolhatók, kötőjellel írjuk és mindkét szó kap toldalékot: irult-pirult

ludimagister

Vélemény, hozzászólás?