A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű; tagolt és tagolatlan; egyszerű és összetett

mondatszerkezet

Tagolatlan a mondat akkor, ha nincs benne alany-állítmányi viszony (tehát nem is elemezhető). Pl. Fák, cserjék (cím); Mami?, Istenem! (megszólítás, felkiáltás); Helló! (köszönés).

Tagolt a mondat akkor, ha van benne alany-állítmányi viszony.

  • Ha azonban a két fő mondatrész egyike vagy mindkettő hiányzik, a mondat hiányos. Pl. Előtted (van) az élet. – itt az állítmány hiányzik.; (mi) Moziba. (megyünk) ; (ő) Megeszegette. – az alany hiányzik.
  • Ha az alany és az állítmány nem hiányzik a mondatból, teljes mondatról beszélünk. A teljes mondat egyszerű, ha csak egyetlen, és összetett, ha több alany-állítmányi viszony van benne.

Ha az egyszerű mondatban csak alany és állítmány van, a mondatot tőmondatnak nevezzük. Pl. A kutya ugat.

Ha az alanyon és az állítmányon kívül bővítmények is vannak az egyszerű mondatban (tárgy, határozó, jelző), akkor bővített mondatról beszélünk.

Ha az összetett mondat tagmondatai egyenrangúak, és nem lehet rákérdezni egyikről a másikra, akkor mellérendelő összetett mondatnak hívjuk. A mellérendelő összetett mondatnak öt típusa van: a kapcsolatos (pl. A zene száll, a nóta szól.), a választó (pl. Olvasni fogok, vagy elmegyek moziba.), az ellentétes (pl. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.), a magyarázó (pl. Sár van, mert esik az eső.), és a következtető (pl. Esik az eső, ezért sár van.)

Ha az összetett mondat tagmondatai nem egyenrangúak, mert van egy főmondat, s a mellékmondat ennek egy mondatrészét fejti ki, akkor alárendelő összetett mondatról beszélünk. Attól függően, hogy a főmondat a mellékmondatnak mely mondatrészét fejti ki, van állítmányi, alanyi, tárgyi, határozói és jelzői mellékmondat. (Az utalószó mindig a főmondatban van – néha ki kell egészíteni vele a mondatot (pl. Látom /azt/, hogy tanultál.) – és amilyen mondatrész lesz az elemzéskor, olyan típusú a mellékmondat. A két tagmondatot összekötő kötőszó a mellékmondatban – általában az elején – van. )

Többszörösen összetett mondatoknál természetesen előfordulhatnak vegyesen is az alá- és mellérendelő mondatok. Sőt, a tagmondatok között lehet hiányos vagy tagolatlan mondat is.

ludimagister

 

 

Vélemény, hozzászólás?