kommunikációs folyamat
,

A kommunikációs folyamat funkciói és tényezői

Mi a kommunikáció? Egyszerűen megfogalmazva információáramlás legalább két személy között valamilyen jelrendszer segítségével. Kicsit...
Szövegösszetartó erő
,

A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek (vázlat)

 A szövegösszetartó erő (idegen szóval kohézió) lehet lineáris vagy globális. A lineáris kohézió láncszerűen kapcsolja össze a mondatokat, tehát egyenes vonalú, míg a globális kohézió a szöveg egészére hat. A szöveget jelentésbeli,...