A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek (vázlat)

 Szövegösszetartó erőszövegösszetartó erő (idegen szóval kohézió) lehet lineáris vagy globális. A lineáris kohézió láncszerűen kapcsolja össze a mondatokattehát egyenes vonalúmíg a globális kohézió a szöveg egészére hat.

A szöveget jelentésbeli, grammatikai (nyelvtani) és nyelven kívüli elemek tartják össze.

Tehát: szövegösszefüggés = nyelvtan + jelentés + nyelven kívüli valóság.

Fontosabb nyelvtani kapcsolóelemek:

  • Névelők (Ha egy főnév már ismertként visszatér a szövegben, határozatlan névelője határozottá válik.)
  • Utalás rámutató szókkalragokkaljelekkel (A szövegben nem kell mindent többször megismételni, elég, ha névmásokkal előre- vagy visszautalunk. Illetve sok esetben ugyanilyen szerepe lehet a jelnek és a ragnak.)
  • Hiányosságkihagyás (A már említett,  megértés szempontjából felesleges részt kihagyjuk.)
  • Kötőszók
  • Egyeztetés pl. az alanyé az állítmánnyal
  • Szórend stb.

Fontosabb jelentésbeli kapcsolóelemek:

  • Ismétlések pl. a szöveg kulcsszavaink megismétlése
  • Szinonimák
  • Többjelentésű, azonos alakú, hasonló alakú vagy ellentétes jelentésű szavak    stb.

Nyelven kívüli tényezők:

  • Beszédhelyzet stb.

A mondatokban az új hírt, új információt közlő részt rémának, az ismert közléselemeket pedig témának nevezzük. Egy jó szövegben ezek egyensúlyban vannak.

ludimagister

Vélemény, hozzászólás?