TÉTELSOR a májusi (2017) emelt érettségire – NYELVTAN

1. A közvetlen emberi kommunikáció néhány sajátszerűsége
2. A különböző közlésmódok kommunikációs funkciói (köszönés, párbeszéd, történetmondás)
3. A vizuális és a nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi kommunikáció
4. A szókészlet és a mondatszerkesztés jellemzői Mikes Kelemen
Törökországi levelek című művének két részletében (87. és 112. levél)
5. A magyar nyelv történetének fő szakaszai
7. Korlátozott kódú nyelvek főbb jellemzői néhány gesztusnyelvi, jelnyelvi példával
8. Egynyelvű szótárak
9. A szókincs szerepének jellemzése irodalmi és nem irodalmi művekben (pl. újságnyelvben, szaknyelvben, szociográfiában.)
10. A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai
12. A szóelemek (morfémák) szerepe a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában
13. A szöveg jelentésének összetevői (elsődleges, másodlagos, mögöttes jelentés)
14. A szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői
15. A pragmatikai ismeretek alkalmazása mindennapi szövegek megértésében és alkotásában
16. Hitelesség, hatás, meggyőzési szándék
17. Egy jelenkori szónoki beszéd nyelvi-retorikai eszközei és hatása–Kertész Imre: A stockholmi beszéd. Elhangzott 2002. december 7-én, a Svéd Akadémia ünnepi ülésén. (A beszéd itt olvasható.)
18. A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, értelmezése
19. Az állandósult nyelvi formák (szólás, szállóige, állandósult szókapcsolatok, nyelvi panelek)
20. A mondatszerkezet stiláris változatai: a verbális stílus és a nominális stílus
forrás: oktatas.hu
TÉTELSOR IRODALOMBÓL:
Irodalom tételsor

Vélemény, hozzászólás?