Egy percben Örkény egyperceseiről

A bevezető gondolatokat Örkényről, az egyperces műfajáról és a groteszkről  néhány egyperces bemutatása támasztja alá. (Használati utasítás, Arról, hogy mi a groteszk, In memoriam dr. K. H. G., Egy meghasonlott tulipán, Gondolatok a pincében)Örkény István egypercesei

  • Örkény a Nyugat harmadik nemzedékéhez sorolható
  • írt novellákat, regényeket (pl. Rózsakiállítás), drámákat (pl. Pisti a vérzivatarban); a Tótéknak van epikus és drámai változata is; legismertebbek talán mégis egypercesei
  • egy  az egypercesnek vannak világirodalmi előzményein (pl. Franz Kafka egypercesei), de a magyar irodalomban igazán Örkény tette népszerűvé
  • az egyperces egy rövid epikai műfaj, rövidsége miatt az értelmezés maximálisan a befogadó képzeletén múlik
  • Örkény Használati utasítás című egypercesében elmondja, hogyan kell „használni” ezt a műfajt, miért jó, hogy ilyen rövid, és mennyire fontos a cím az értelmezésben
  • Örkény egyperceseitől elválaszthatatlan a groteszk hangnem; a groteszk a világ részleges értelmetlenségét, reménytelenségét mutatja be; általában össze nem illő, meghökkentő dolgokat kapcsol össze; nem „szokásos” nézőpontból mutatja meg a világot, hogy felfigyeljünk a lényegre; gyakran társítja a komikumot a tragikummal (mindezt Örkény megfogalmazza Arról, hogy mi a groteszk című művében)Örkény egypercesei
  • az In memoriam dr. K. H. G. című egyperces egy fogoly és egy német őr rövid párbeszéde; a cím már sejteti, hogy dr. K. H. G. már nem él (in memoriam = emlékezetére), a mű a halála története: dr. K. H. G. próbál beszélgetni az őrrel; az első mondata németül hangzik, ő beszél az őr nyelvén, és meg is tiszteli azzal, hogy így szól hozzá; az őrrel a német irodalomról szeretne beszélni, de az nem ismeri saját nemzetének írói; a helyzet komikuma, hogy egy fogoly, miközben gödröt ás a lódögnek, irodalomról próbál diskurálni az őrrel; tragikuma pedig, hogy hiába áll szellemileg dr. K. H. G. az őr felett, az őr mégis erősebb, mert nála van a fegyver, és mert kellemetlen szembesülnie saját butaságával, ezért lelövi dr. K. H. G.-t
  • az Egy meghasonlott tulipán című egypercesben egy tulipán öngyilkos lesz, leveti magát a negyedikről; a történet komikuma a helyzet lehetetlenségéből fakad, hiszen ez nem történhet meg, a valóságban egy tulipán nem lehet öngyilkos, nem írhat búcsúlevelet; tragikuma, hogy a tulipán nem akart többé tulipán lenni, felhívja a figyelmet arra, hogy létünk bizonyos fokig meghatározott: a tulipán nem dönthetett arról, hogy ő tulipán legyen vagy sem; be volt zárva saját létformájába
  • ugyanez jelenik meg a Gondolatok a pincében című egypercesben is (a cím utalás Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban című versére a fontos gondolatokról lesz szó!); a patkány nem dönthetett arról, hogy csúnya, büdös patkánynak szülessen, számára csodálatosnak tűnik, ha „valaki” cica, s még inkább, ha féllábú házmesterkislány; minden viszonylagos, hiszen a kislány a gyerekek között a legszánandóbb helyzetben van; ahogy mindezt egy patkány végiggondolja, komikus, de a sorsa, és a kislányé is – tragikus
  • az Örkény-egypercesek rövidségük és humoruk mellett talán azért is olyan népszerűek, mert a világot úgy mutatják be, hogy az nem fekete vagy fehér, hanem fekete és fehér

Szövegek a tételhez itt.

ludimagister

Vélemény, hozzászólás?