Oidipusz családfája

Ki kicsoda Oidipusz családjában? Ha tovább olvasol, kiderül.

oidipusz családfájaPolübosz és Meropé – Korinthosz királya és királynéja, ők nevelték fel Oidipuszt, aki vér szerinti szüleinek hitte őket

Laiosz  – Théba királya, Labdakosz fia (innen ered a labdakidák elnevezés, amit a család tagjaira használnak); Oidipusz ölte meg egy útkereszteződésnél, mert összevesztek, hogy ki haladjon át elsőként; Oidipusz nem kímélte Laiosz embereit sem, kivéve egyet, akit hírvivőnek szánt, később ő ismerte fel Oidipuszban Laiosz gyilkosát; Laiosz király egy pásztor gondjaira bízta Oidipusz, még akkor, amikor az csecsemő volt, mert azt a jóslatot kapta, hogy fia meg fogja őt ölni és feleségül veszi a saját anyját; azt hitte, Oidipusz meghalt, Oidipusz pedig a korinthoszi királyi párt gondolta vér szerinti szüleinek, s mivel fülébe jutott a jóslat, az elől menekült éppen; az útkereszteződésnél tehát sem Laiosz, sem Oidipusz nem tudják, kicsoda a másik

Iokaszté – Kreón testvére, Laiosz király felesége, majd annak halála után saját fiáé, Oidipuszé; amikor megtudta, hogy a férje, és négy gyermeke apja nem más, mint saját, halottnak hitt fia, megölte magát

Polüneikész és Eteoklész – Oidipusz és Iokaszté fiai; miután apjuk megvakította magát és otthagyta a trónt, megegyeztek, hogy felváltva fognak uralkodni egy-egy évig; Eteoklész azonban megszegte a magállapodást, ezért Polüneikész megtámadta; a fivérek egymás kezétől estek el; nagybátyjuk, Kreón követte őket a trónon, aki megtiltotta Antigonénak, hogy testvérét, Polüneikészt eltemesse (hiába Eteoklész volt az esküszegő, aki nem tartotta be a megállapodást, Polüneikész támadt Théba ellen, ahol fivére éppen uralkodott, ezért a város törvényei szerint őt nem illette temetés)

Antigoné és Iszméné – Oidipusz és Iokaszté lányai; Antigoné a fivére temetése miatt szembekerült nagybátyjukkal, Kreónnal; Kreón egy barlangba záratta, ahol a lány felkötötte magát; Iszméné Antigonéhoz hasonlóan gondolkodott, de nem mert cselekedni

Haimón – Kreón fia, Antigoné jegyese (és unokatestvére is); amikor szerelme meghalt, megölte magát

Olvasd el a dráma cselekményvázlatát és az értelmezését is!

webab

Vélemény, hozzászólás?