TÉTELSOR a májusi (2016) emelt érettségire – IRODALOM

tetelsor_ir1. Petőfi Sándor lírája és verses epikája 1844 végéig
2. Tematikus, szerkezeti és formai változatosság Arany János balladaköltészetében
3. Az istenes versek képalkotásának sajátosságai Ady Endre Az Illés szekerén című kötetének A Sion hegy alatt ciklusa alapján
4. Filozófiai kérdések, műfaji, nyelvi sokszínűség Babits Mihály Levelek Írisz koszorújából című kötetében
5. Elbeszélői módok és nézőpontok Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötetében
6. József Attila poétikai útkeresése a Nem én kiáltok (1924) című kötet megjelenéséig

7. Romantikus világlátás és képalkotás Vörösmarty Mihály kései költészetében Az Előszó és A vén cigány című művek alapján
8. Erkölcsi dilemmák és személyes választások Móricz Zsigmond Rokonok című regényében
9. A megidézés változatai és a költői szerep Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai című alkotásában
10. Út a belső szabadsághoz: az elbeszélésmód változatai Ottlik Géza Iskola a határon című regényében

11. Műfaji hagyomány és barokk szemlélet Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában
12. A kortárs magyar irodalom nagyjainak megjelenítése Karinthy Frigyes Így írtok ti című művében
13. Groteszk látásmód Örkény István Tóték című drámájában

14. Az emberi kiszolgáltatottság művészi ábrázolása Kertész Imre Sorstalanság című regényében
15. Emlékezet és anekdotikus beszédmód Garaczi László Pompásan buszozunk című regényében

16. A Biblia néhány jellegzetes műfajának bemutatása
17. A szabadság és boldogság problémája Tolsztoj Anna Karenina című regényében

18. A konfliktusrendszer és a szerkezet sajátosságai Katona József Bánk bán című tragédiájában
19. Az önismeret drámája: az athéni tragédia sajátosságai Szophoklész Oidipusz király című művében

20. Ifjúsági irodalom, felnőtt regény? Jonathan Swift: Gulliver utazásai

forrás: oktatas.hu

lásd még:

nyelvtantételsor Irodalom tételsor

Vélemény, hozzászólás?